מדרגות מס רכישה 2021 – דירת מגורים

ביום 17.1.21, כמו בכל שנה, מתעדכנות מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד כאמור בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג –1963.

בישראל, מס רכישה החל בעת רכישת דירה, מחושב באחוזים מסכום התמורה, על פי מדרגות מס אשר נקבעו בחוק.

קיימת הטבה במס רכישה לרוכשים דירה ראשונה, אשר באה לידי ביטוי במדרגת מס ראשונה בשיעור של 0% לעומת מדרגה בשיעור של 5% לרוכשים דירה נוספת.

להלן מדרגות מס רכישה לתקופה שמיום 16.1.2021 ועד ליום 15.1.2022:

לרוכשים דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק)

על חלק השווי שעד 1,747,865 ₪  – 0% לא ישולם מס
על חלק השווי העולה על 1,747,865 ₪  ועד 2,073,190 ₪  – 3.5%
על חלק השווי העולה על 2,007312,190 ₪  ועד 5,348,565 ₪ – 5%
על חלק השווי העולה על 5,348,565 ₪  ועד 17,828,555 ₪  – 8%
על חלק השווי העולה על 17,828,555 ₪  – 10%

למשל רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 3,000,000 :

שווי עסקה עד לסך של אחוז המס סכום המס בשקלים
0 ₪ 1,747,865 ₪ 0%
1,747,865 ₪ 2,073,190 ₪ 3.5% 11,386 ₪
2,073,190 ₪ 3,000,000 ₪ 5.0% 46,341 ₪
סה”כ מס רכישה 57,727

למשל רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 6,000,000 :

שווי עסקה עד לסך של אחוז המס סכום המס בשקלים
0 ₪ 1,747,865 ₪ 0%
1,747,865 ₪ 2,073,190 ₪ 3.5% 11,386 ₪
2,073,190 ₪ 5,348,565 ₪ 5.0% 163,769 ₪
5,348,565 ₪ 6,000,000 ₪ 8.0% 52,115 ₪
סה”כ מס רכישה 227,270

 

לרוכשי דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה, לא כולל פטורים וחריגים):

על חלק השווי שעד 1,294,770 ₪  – 5%.
על חלק השווי העולה על 1,294,770 ₪  ועד 3,884,295 ₪  – 6%
על חלק השווי העולה על 3,884,295 ₪  ועד 5,348,565 ₪ – 7%
על חלק השווי העולה על 5,348,565 ₪  ועד 17,828,555 ₪  – 8%
על חלק השווי העולה על 17,828,555 ₪  – 10%

למשל רכישת דירת מגורים נוספת בסך של 6,000,000 ₪:

שווי עסקה עד לסך של אחוז המס סכום המס בשקלים
0 ₪ 1,294,770 ₪ 5.0%  64,739 ₪
1,294,770 ₪ 3,884,295 ₪ 6.0% 155,372 ₪
3,884,295 ₪ 5,348,565 ₪ 7.0% 102,499 ₪
5,348,565 ₪ 6,000,000 ₪ 8.0% 52,115 ₪
סה”כ מס רכישה 374,725

בחוק קיימים פטורים שונים והקלות נוספות

 

06.02.2021

מחשבון מס רכישה בקישור להלן

מחשבון מס רכישה באתר רשות המיסים בישראל

לקביעת פגישה

בן נר ושות’, משרד עורכי-דין

מגדל המוזיאון (קומה 9), רחוב ברקוביץ’ 4 תל-אביב, 6423806
טלפון: 03-6099166, פקס: 03-6093710
דוא”ל:  info@benner.co.il

השאירו תגובה