מדרגות מס רכישה 2020 – דירת מגורים

ביום 19.1.20, כמו בכל שנה, מתעדכנות מדרגות מס הרכישה, בהתאם לשיעור עליית המדד כאמור בחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג –1963.

מס רכישה משולם בעת רכישת דירה בישראל והוא מחושב באחוזים מסכום העסקה על פי מדרגות מס אשר נקבעו בחוק.

על פי החוק בישראל, קיימת הטבה במס רכישה לרוכשי דירה ראשונה, אשר באה לידי ביטוי במדרגת מס בשיעור של 0% לעומת מדרגה בשיעור של 8% לרוכשי דירה נוספת.

להלן מדרגות מס רכישה לתקופה שמיום 16.1.2020 ועד ליום 15.1.2021:

לרוכשי דירת מגורים יחידה (בהתאם להגדרות בחוק)

על חלק השווי שעד 1,774,505 ₪  – 0% לא ישולם מס
על חלק השווי העולה על 1,744,505 ₪  ועד 2,069,205 ₪  – 3.5%
על חלק השווי העולה על 2,069,205 ₪  ועד 5,338,290 ₪ – 5%
על חלק השווי העולה על 5,338,290 ₪  ועד 17,794,305 ₪  – 8%
על חלק השווי העולה על 17,794,305 ₪  – 10%

למשל רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 3,000,000 ₪:

שווי עסקה עד לסך של אחוז המס סכום המס בשקלים
0 ₪ 1,744,505 ₪ 0%
1,744,505 ₪ 2,069,205 ₪ 3.5% 11,365 ₪
2,069,205 ₪ 3,000,000 ₪ 5.0% 46,540 ₪
סה”כ מס רכישה 57,905 ₪

למשל רכישת דירת מגורים יחידה בסך של 6,000,000 ₪:

שווי עסקה עד לסך של אחוז המס סכום המס בשקלים
0 ₪ 1,744,505 ₪ 0%
1,744,505 ₪ 2,069,205 ₪ 3.5% 11,365 ₪
2,069,205 ₪ 5,338,290 ₪ 5.0% 163,454 ₪
5,338,290 ₪ 6,000,000 ₪ 8.0% 52,937 ₪
סה”כ מס רכישה 227,756 ₪

 

לרוכשי דירת מגורים נוספת (שאינה יחידה, לא כולל פטורים וחריגים):

על חלק השווי שעד 5,340,425 ₪  – 8%
על חלק השווי העולה על 5,340,425 ₪  – 10%

למשל רכישת דירת מגורים נוספת (שאינה דירה יחידה) בסך של 6,000,000 ₪:

שווי עסקה עד לסך של אחוז המס סכום המס בשקלים
0 ₪ 5,340,425 ₪ 8% 427,234 ₪
5,340,425 ₪ 6,000,000 ₪ 10% 65,958 ₪
סה”כ מס רכישה 493,192 ₪

בחוק קיימים פטורים שונים והקלות נוספות

לקביעת פגישה

בן נר ושות’, משרד עורכי-דין

מגדל המוזיאון (קומה 9), רחוב ברקוביץ’ 4 תל-אביב, 6423806
טלפון: 03-6099166, פקס: 03-6093710
דוא”ל:  info@benner.co.il

השאירו תגובה