מידע על חברה בע”מ או שותפות רשומה

 

עבור רבים מכם ששואלים:

היכן ניתן למצוא מידע אודות חברה בע”מ או שותפות רשומה? איפה אפשר לברר פרטים בסיסיים אודות חברה בע”מ ?

היכן רואים איפה הכתובת הרשומה של חברה בע”מ ? מי בעלי המניות של החברה ? מי בעלי מניות של חברה בע”מ?

באותן אופן בקשר לשותפות רשומה (שותפות מוגבלת או כללית) מי השותפים בשותפות רשומה?

כל חברה ו/או שותפות רשומה, עד למחיקתה מרישום, מתנהל בעניינה רישום מפורט אצל רשם החברות.

 

רשם החברות העמיד בשנים האחרונות לרשות הציבור ולשימוש בעלי המקצוע, כלים דיגיטליים מתקדמים המאפשרים ביצוע פעולות רישום רבות במערכת המקוונת.

לצורך בירור פרטיים בסיסיים אודות חברה בע”מיש להצטייד בשם החברה או מספר החברה (עדיף)

בירור בסיסי – ללא עלות יציג את הפרטים הבאים:

שם החברה, כתובת החברה, סטטוס, מתי הוגש דוח שנתי אחרון לרשם החברות, תאריך התאגדות (מועד הקמת החברה), מטרת החברה (לא תמיד מפורט),

האם מוגבלת במניות (בע”מ או לא בע”מ) והאם יש לחברה חוב אגרות לרשם החברות.

 

בירור מפורט – הפקת נסח חברה בתשלום יציג את הפרטים הבאים:

כלל הפרטים לעיל לרבות, פירוט זהות בעלי המניות, כתובתם, אחוז אחזקתם בחברה.

פירוט הדירקטורים (המנהלים) וכתובתם.

פירוט שעבודים והתחייבויות של החברה.

הוצאת תדפיס חברה מלא (עם או בלי פירוט שעבודים) עולה 10 ש”ח נכון לשנת 2020 וניתן לשלם בכרטיס אשראי.

 

באתר רשם החברות מידע ומדריכים מקצועיים נוספים.

לקביעת פגישה

מגדל המוזיאון (קומה 9), רחוב ברקוביץ’ 4 תל-אביב, 6423806
טלפון: 03-6099166, פקס: 03-6093710
דוא”ל:  info@benner.co.il

השאירו תגובה