עדכון מדרגות מס רכישה 2020 – הפחתה במס רכישה

בהתאם לתיקון מס’ 95 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ”ג –1963, בוצע שינוי במדרגות מס רכישה החלות ברכישת דירת מגורים נוספת (דירה שאינה דירתו היחידה של הרוכש).

למעשה בוצעה הפחתה של מס רכישה החל על רכישת דירות בידי משקיעים.

במסגרת התיקון נקבע כי הוראת השעה הקבועה בסעיף 9(ג1ה) לחוק אשר היתה אמורה להסתיים ביום 31.12.2020 תסתיים כבר ביום 28.7.20 ולפיכך ברכישת דירת מגורים נוספת, וכן רכישות בידי תושבי חוץ, החל מיום 29.7.20 ואילך יחולו מדרגות מס הרכישה הקבועות בסעיף 9(ג1ג)(1) לחוק.

אין שינוי במדרגות מס הרכישה לרוכש דירת מגורים שזו דירתו היחידה.

להלן מדרגות מס רכישה מעודכנות לרוכשי דירת מגורים נוספת (שאינה דירה יחידה) מיום 29.7.20 ועד ליום 15.1.2021;

על חלק השווי שעד 1,292,280 ₪  – 5%.
על חלק השווי העולה על 1,292,280 ₪  ועד 3,876,835 ₪  – 6%
על חלק השווי העולה על 3,876,835 ₪  ועד 5,338,290 ₪ – 7%
על חלק השווי העולה על 5,338,290 ₪  ועד 17,794,305 ₪  – 8%
על חלק השווי העולה על 17,794,305 ₪  – 10%

למשל רכישת דירת מגורים נוספת בסך של 3,000,000  ₪:

שווי עסקה עד לסך של אחוז המס סכום המס בשקלים
0 ₪ 1,292,280 ₪ 5% 64,614 ₪
1,292,280 ₪ 3,000,000 ₪ 6% 102,463 ₪
סה”כ מס רכישה 167,077

 

למשל רכישת דירת מגורים נוספת בסך של 6,000,000  ₪:

שווי עסקה עד לסך של אחוז המס סכום המס בשקלים
0 ₪ 1,292,280 ₪ 5.0%  64,614 ₪
1,292,280 ₪ 3,876,835 ₪ 6.0% 155,073 ₪
3,876,835 ₪ 5,338,290 ₪ 7.0% 102,302 ₪
5,338,290 ₪ 6,000,000 ₪ 8.0% 52,937 ₪
סה”כ מס רכישה 374,926

 

לבדיקה כמה מס רכישה יש לשלם ברכישת דירה ללחצו כאן – מחשבון מס רכישה

 

30.7.2020

לקביעת פגישה

בן נר ושות’, משרד עורכי-דין

מגדל המוזיאון (קומה 9), רחוב ברקוביץ’ 4 תל-אביב, 6423806
טלפון: 03-6099166, פקס: 03-6093710
דוא”ל:  info@benner.co.il

השאירו תגובה