לקביעת פגישה

תשלום אגרה שנתית (מופחתת) עבור חברה או שותפות רשומה 

 

על פי חוק החברות והתקנות בהתאם, כל חברה ו/או שותפות רשומה חייבת בתשלום אגרה שנתית לרשם.

שיעור האגרה השנתית נקבע בהתאם לתעריף על פי חוק ומתעדכן משנה לשנה.

רצינו להביא לתשומת לבכם, כי עבור תשלום שיבוצע (בדרך כלל) עד לסוף חודש מרץ בכל שנה, תינתן הטבה בתשלום בדרך של קביעת “אגרה מופחתת”.

אנו ממליצים לקבוע מבעוד מועד תזכורת ביומן לתשלום האגרה (המופחתת), באופן חוזר בכל שנה עבור כל חברה או שותפות רשומה, ולחסוך בדרך זו, עד מאות שקלים בכל שנה.

לשנת 2020 
אגרה מופחתת – כל תשלום שיבוצע עבור האגרה השנתית לשנת 2020 עד ליום 31.3.20 הינו בסך של 1,137 ₪.
אגרה בתעריף רגיל – המבקש לשלם את האגרה השנתית לשנת 2020 מיום 1.4.20 יידרש לשלם את האגרה בתעריף רגיל, בסך של 1,511 ₪.

באתר של רשם החברות תשלום אגרה שנתית קיים פירוט של אפשרויות התשלום ופרטים נוספים בקשר עם תשלום האגרה השנתית.

 

אין האמור כולל את האגרה המשולמת להקמת חברה.

2.1.2020

מגדל המוזיאון (קומה 9), רחוב ברקוביץ’ 4 תל-אביב, 6423806
טלפון: 03-6099166, פקס: 03-6093710
דוא”ל:  info@benner.co.il

השאירו תגובה